BİZDEN HABERLER

Aytaç Türkiye'de Bir İlki Daha Gerçekleştirdi

     Aytaç, yaklaşık 10 ay süren kurumsal kaynak planlaması sistemi arayışını IFS uygulamalarını seçerek sonlandırdı.

     Aytaç günümüz rekabet ortamında müşterilerinin beklentilerini kalite-fiyat dengesiyle karşılamak ve süreçlerini optimize ederek maliyetlerini yönetmekten çıkarak bir ERP projesine ihtiyaç duymuştur. İsraftan, her alanda verimliliğe, en iyiden sürekli ve daha iyiye, daha mükemmellik anlayışına kavuşmayı hedeflemektedir.

     Bu projeyle, Türkiye'de ilk defa bir et entegre tesisinde üretilen ürünler ham madde alımından tüketiciye ulaşıncaya kadarki bütün üretim basamaklarındaki izlenilebilirlik ile kontrol altına alınarak ürünlerin etiket barkodlarından hangi çiftliğe ait ve ne tür hayvanlardan elde edildiği, hayvanların herhangi bir hastalık geçirip geçirmediği ve hangi ilaçla tedavi oldukları gibi konularda bilgiler bulunacak ve bu surette AB'nin et ve et ürünlerinin etiketlenmesiyle ilgili EC 1760/2000 ve EC 1855/2000 sayılı yönergelerine uyum sağlanarak gıda güvenilirliği konusunda önemli bir adım atılmış olacaktır.

     Aytaç bu proje dahilinde IFS Muhasebe ve finans, IFS Dağıtım, IFS Üretim-yönetimi, Foundation 1, Kalite yönetimi, Üretimden veri toplama-otomasyon projesi, Bakım yönetimi, Satış pazarlama (CRM), Döküman yönetimi, Proje yönetimi, İnsan kaynakları, Web portalları (B2B), Web portalları (B2E), İşletme performansı programlarını kullanmaya başladı.